Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

| Despre noi | Scurt istoric | Conducerea | Proiecte | Achizitii publice | Concursuri, examene |

Concursuri, examene

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

2007-2018 Ing. Petre Cevei

Pentru a ne contacta: Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Sectiile Clinice de Adulti - Baile Felix

 

Telefon: 0259-318108, 318109

0730301010, 0359-800635, 800636

Fax: 0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

PAGINI SUPLIMENTARE

Sectia Clinica de Copii - Baile 1 Mai

 

Telefon: 0259-318264, 0359-463288

Fax: 0259-318019

Mobil: 0731-009896

E-mail: drmonicafarcasan@yahoo.com

 

Anunt

 

 

Concurs

pentru ocuparea unui post vacant

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, organizeaza incepand cu data de 06.10.2018, ora 09.00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui post vacant, astfel:

 

Asistent medical generalist cu studii postliceale .1 post

 

REZULTATE FINALE: Nr. 11038/13.11.2018 (aici)

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR: Nr. 10624/31.10.2018 (aici)

ANUNT nr. 10.097 din 16.10.2018 (aici)

- Conditiile generale pentru ocuparea postului

- Conditiile specifice pentru ocuparea postului

- Acte necesare pentru inscrierea la concurs

- Calendar de desfasurare a concursului

 

Tematica si Bibliografie pentru ocuparea postului (aici)

 

Orice alte informatii se pot obtine direct de la biroul RUNOS din unitate sau la telefon nr. 0259/318108 int. 37

 

Data postare anunț: 19.10.2018