Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix

| Despre noi | Scurt istoric | Conducerea | Proiecte | Achizitii publice | Concursuri, examene |

Concursuri, examene

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

© 2007-2018 Ing. Petre Cevei

Pentru a ne contacta: Spitalul Clinic de Recuperare Medicala

Sectiile Clinice de Adulti - Baile Felix

 

Telefon: 0259-318108, 318109

0730301010, 0359-800635, 800636

Fax: 0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

PAGINI SUPLIMENTARE

Sectia Clinica de Copii - Baile 1 Mai

 

Telefon: 0259-318264, 0359-463288

Fax: 0259-318019

Mobil: 0731-009896

E-mail: drmonicafarcasan@yahoo.com

 

Anunt

 

 

EXAMEN

pentru promovarea in grad profesional

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, organizeaza in data de 27.12.2018, orele 09.00, in conformitate cu prevederile art. 41 si 411 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, examen de promovare in grad professional pentru urmatoarea functie:

 

Referent de specialitate gradul II—specialitate juridica

Anuntul nr.12077 / 12.12.2018, precum si bibliografia examenului (aici)

 

Data postare anunț: 14.12.2018

Rezultatul probei scrise nr.12.752 / 27.12.2018, (aici)

 

Data postare anunț: 27.12.2018

 

Orice alte informatii se pot obtine direct de la biroul RUNOS din unitate sau la telefon nr. 0259/318108 int. 37