Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Conducerea spitalului

Comitetul Director

MANAGER

Dr. Nicoleta-Ramona SUCIU - Conferentiar universitar

DIRECTOR MEDICAL

Dr. Negrut Nicoleta - Conferentiar universitar

DIRECTOR FINANCIAR—CONTABIL

Ec. Cacuci Remus Alexandru

Mai multe detalii...

Mai multe detalii...

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

© 20007-2018 Ing. Petre Cevei

Mai multe detalii...

Consiliul de Administraţie

În conformitate cu Legea reformei în Sănătate nr. 95/2006 (modificată şi completată), conducerea spitalului este asigurată de Consiliu de Administraţie — în probleme de strategie, de organizare şi funcţionare; Managerul unităţ