Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

© 2007-2018 Ing. Petre Cevei

Declaraţiile sunt prezentate în Acorbat Reader şi pentru a le vizualiza trebuie să instalaţi una dintre variantele existente pe site-ul www.oldversion.com sau apăsaţi aici.

Accesare link pdf

Toate variantele sunt FREEWARE.

Pentru a reveni din .pdf în această pagină folosiţi butonul “BACK” al browser-ului.

Pagina conţine declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi de avere ale membrilor Comitetului Director, precum şi ale şefilor de secţii medicale şi laborator analize medicale din spital.

Declaraţiile sunt in conformitate cu ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 632/01-06-2006, pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere.

Declaraţii de avere - interese

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

Pentru a ne contacta: Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Sectiile Clinice de Adulti - Baile Felix

 

Telefon: 0259-318108, 318109

0359-800635, 800636

Fax: 0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

PAGINI SUPLIMENTARE

Sectia Clinica de Copii - Baile 1 Mai

 

Telefon: 0259-318264, 0359-463288

Fax: 0259-318019

E-mail: carmenhal@yahoo.com

COMITETUL DIRECTOR

Manager

Conf.Univ. dr. Nicoleta-Ramona SUCIU

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Director Medical

Conf.univ.dr.Nicoleta NEGRUT

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Director Financiar-Contabil

Ec. Cacuci Remus Alexandru

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

ŞEFI DE SECŢIE / SERVICII / BIROURI

Şef secţie clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi nr. 1

Conf.Univ.Dr. Mariana-Lidia Cevei

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Şef secţie clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie adulţi nr. 2

Prof.Univ.Dr. Lazar Liviu

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Şef secţie recuperare, medicină fizică şi balneologie copii Băile 1 Mai

Dr. Fărcăşan Melania-Monica

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Şef laborator analize medicale

Dr. Heredea Marcela

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Asistent medical sef — Sectia RMFB Adulti nr. 1 Baile Felix

Cristea Mariana

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Asistent medical sef — Sectia RMFB Adulti nr. 2 Baile Felix

Kiss Gyongyver Iudit

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Asistent medical sef — Sectia RMFB Copii Baile 1 Mai

Ungur Ionela Viorica

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou R.U.N.O.S.

Ec. Popa Doina Maria

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou tehnic

Ec. Susman Daniela Adriana

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

 

Ec. Bungau Alina

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou aprovizionare transport

Ec. Sas Livia

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou achizitii publice, contractari

Ing. Gafia Moza

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou financiar - contabil

Ec. Belea Otilia Cornelia

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef formatie muncitori

Ing. Ursu Valeriu Radu Marcel

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou evaluare si statistica medicala

Ing. Cevei Petre

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)

Sef birou de management al serviciilor medicale

Farm. Corb Raluca

 

Declaraţia de avere (click)

Declaraţia de interese (click)