Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Structura spitalului (aici)

Organigrama unității (aici)

BVC pe anul 2018 (aici)

Contract CJAS Bh servicii spitalicesti – 2018 (aici)

Contract CJAS Bh servicii ambulatoriu – 2018 (aici)

Contract CJAS Bh servicii paraclinice – 2018 (aici)

Contracte achizitii publice 2017 (aici) si trim. I-2018 (aici)

Plan achizitii publice 2017 (aici) si 2018 (aici)

Contributia personală a asiguratului — adulți (aici) - copii (aici)

Tarife servicii nedecontate de CJAS Bh (aici)

Regulament de organizare și funcționare (aici)

Regulamentul de ordine interioară (aici)

Certificare privind calitatea activității spitalului (ISO 9001/2015) (aici)

Tabel cu serviciul de garda sectiile de adulti 2018 (aici)

Tabel cu serviciul de garda sectia de copii 2018 (aici)

Programul de audiente al managerului spitalului (aici)

Contract colectiv de munca (aici)

Declarațiile sunt prezentate în Acorbat Reader și pentru a le vizualiza trebuie să instalați una dintre variantele existente pe site-ul www.oldversion.com sau apăsați aici.

Accesare link pdf

Toate variantele sunt FREEWARE.

Pentru a reveni din .pdf în această pagină folosiți butonul “BACK” al browser-ului.

                 Pagina conține in format pdf copii ale documentelor financiar contabile pentru anul 2018, copie a ROI, ROF, a Certificatului de Calitate, a structurii organizatorice a spitalului aprobată prin ordin de ministru, precum și organigrama unitații.

                 Structura organizatorică a spitalului, așa cum a fost aprobată de Ministerul Sănătății, este prezentată schematic mai jos.

Structură, financiar, contabilitate

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

© 2007-2018  Ing. Petre Cevei

Pentru a ne contacta:

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Telefon:    0259-318108, 318109

                 0730301010, 0359-800635, 800636

Fax:          0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

- PREZENTAREA SCHEMATICĂ -

 

Structura organizatorică a spitalului a fost aprobată prin Ordinul MS nr 998 din 06.07.2010, completată prin Ordinul MS nr. 611/24.05.2011 și Ordinul MS nr. 1405/05.11.2011:

 

Secția clinică recuperare medicină fizică și balneologie I – 75 paturi din care:

compartiment de recuperare neurologic㠖 25 paturi

Secția clinică recuperare medicină fizică și balneologie II – 75 paturi din care:

compartiment de recuperare neurologic㠖 25 paturi;

compartiment de recuperare cardiovasculară 15 paturi

Secția clinică* recuperare medicină fizică și balneologie copii 1 Mai – 90 paturi

compartiment recuperare neuro – psiho – motorie copii  - 20 paturi

însoțitori – 20 paturi

Laborator recuperare medicină fizică și balneologie cu punct de lucru la Băile 1 Mai

   (baza de tratament)**

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Laborator explorări funcționale

Ambulatoriul integrat al spitalului cu:

cabinete în specialitățile recuperare, medicină fizică și balneologie în clădirea spitalului,

cabinete care funcționează în alte clădiri (Hotel Ceres Băile 1 Mai),

laboratoare de recuperare medicină fizică și balneologie - baza de tratament Hotel CERES B. 1 Mai,

Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale***

Aparat funcțional.

            

*       Ordinul MS nr. 1405/05.11.2011 aprobă acordarea statutului de ”clinic” secției de RMFB copii Băile 1 Mai

**     Deserveste si ambulatoriul integrat care functioneaza in cladirea spitalului

***   Ordinul MS nr. 611/24.05.2011 aprobă completarea structurii organizatorice a spitalului cu un nou compartiment, ”Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale”

PAGINI SUPLIMENTARE