Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Structura spitalului (aici)

Organigrama unității (aici)

BVC pe anul 2020 (aici)

Contract CJAS Bh servicii spitalicești – 2021 (aici)

Contract CJAS Bh servicii ambulatoriu – 2021 (aici)

Contract CJAS Bh servicii paraclinice – 2021 (aici)

Contracte achiziții publice 2020 (aici) si semestrul I-2021 (aici)

Contract colectiv de munca - 2020 (aici)

Plan achiziții publice 2021 (aici)

Contribuția personală a asiguratului — adulți (aici) - copii (aici)

Tarife servicii nedecontate de CJAS Bh (aici)

Regulament de organizare și funcționare (aici)

Regulamentul intern (aici) si Anexele nr. 1-4 la Regulament (aici)

Certificare privind calitatea activității spitalului (ISO 9001/2015) (aici)

Codul de conduita etica si profesionala al personalului (aici)

Programul de audiente al managerului spitalului (aici)

Declaraţiile sunt prezentate în Acorbat Reader şi pentru a le vizualiza trebuie să instalaţi una dintre variantele existente pe site-ul www.oldversion.com sau apăsaţi aici.

Accesare link pdf

Toate variantele sunt FREEWARE.

Pentru a reveni din .pdf în această pagină folosiţi butonul “BACK” al browser-ului.

Pagina conține in format pdf copii ale documentelor financiar contabile pentru anul 2018, copie a ROI, ROF, a Certificatului de Calitate, a structurii organizatorice a spitalului aprobată prin ordin de ministru, precum și organigrama unității.

Structura organizatorică a spitalului, așa cum a fost aprobată de Ministerul Sănătății, este prezentată schematic mai jos.

Structură, financiar, contabilitate

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

© 2007-2018 Ing. Petre Cevei

Pentru a ne contacta: Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Sectiile Clinice de Adulti - Baile Felix

 

Telefon: 0259-318108, 318109

0359-800635, 800636

Fax: 0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

- PREZENTAREA SCHEMATICĂ -

 

Structura organizatorică a spitalului a fost aprobată prin Ordinul MS nr 313 din 08.03.2019:

 

Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie I – 75 paturi, din care:

compartiment de recuperare neurologică – 25 paturi

Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie II – 75 paturi, din care:

compartiment de recuperare neurologică – 25 paturi;

compartiment de recuperare cardiovasculară 15 paturi

Secția clinică* recuperare, medicină fizică și balneologie copii—Băile 1 Mai – 40 paturi

Secția recuperare neuropsihomotorie - copii Băile 1 Mai - 70 paturi

TOTAL 260 paturi

♦ Însoțitori – 25 paturi

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie cu punct de lucru la Băile 1 Mai

(baza de tratament)**

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Laborator explorări funcționale

♦ Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.***

♦ Birou evaluare și statistică medicală

 

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile:

recuperare, medicină fizică şi balneologie,

geriatrie și gerontologie,

recuperare, medicină fizică şi balneologie - Băile 1 Mai.

 

Aparat funcţional.

 

Laboratoarele deservesc atât pacienții internați cât și pe cei din ambulatoriu

 

* Ordinul MS nr. 1405/05.11.2011 aprobă acordarea statutului de ”clinic” secției de RMFB copii Băile 1 Mai

** Deserveste si ambulatoriul integrat care functioneaza in cladirea spitalului

*** Ordinul MS nr. 611/24.05.2011 aprobă completarea structurii organizatorice a spitalului cu un nou compartiment, ”Compartiment de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale”