Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Tratament

Servicii medicale oferite în secțiile de adulți și ambulatoriu integrat:

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

Diagnostic și evaluare:

Examen clinic;

Diagnostic imagistică (radiologie convențională, rezonanță magnetică, osteodensitometrie DEXA)

Laborator clinic

Diagnostic funcțional

Evaluarea capacității funcționale a participării sociale și a calității vieții utilizând instrumente

   standardizate

Evaluarea psihologică

Evaluarea ocupațională și a factorilor de mediu (accesibilitate).

 

Tratament de specialitate

Kinetoterapia și kinetoprofilaxie

Individuală

De grup

Terapie ocupațională

Antrenarea capacității de a desfășura activități de autoîngrijire, productive și de agrement

Adaptarea mediului înconjurător – accesibilitate

Prescrierea dispozitivelor de asistență

Orientare școlară și profesională

Consilierea cu privire la drepturile persoanelor cu disabilități

Contact cu organizațiile de profil

Profilaxia secundară și terțiară a disabilității

Evaluare și consiliere psihologică

Hidroterapie*

Hidrokinetoterapie la bazin

Hidrokinetoterapie la teflă

Baie la vană

Duș subacval

Baie STANGER

Baie alternantă

Baie galvanică

Electroterapie

Curenți de joasă și medie frecvență

Curenți de înaltă frecvență

Terapie prin câmpuri magnetice de joasă frecvență

Masaj

Termoterapie

Aerosoloterapie

Logopedie

Terapie robotica - de reeducare membrelor superioare si inferioare (Lokomat, Reo-Go, Hand of Hope)

Terapie prin stimulare multisenzoriala tip Realitate Virtuala

 

*toate procedurile de hidro-termo și hidro-kinetoterapie se efectuează cu ape hidro-minerale acratoterme din izvoarele de la Băile- Felix și Băile 1 Mai, cu efecte terapeutice recunoscute, utilizate pentru cura externă.

Servicii oferite specifice secției de recuperare copii din Băile 1 Mai:

Diagnostic și evaluare

Examen clinic

Diagnostic imagistic

Laborator clinic

Diagnostic funcțional

Evaluare psihologică

 

Tratament de specialitate:

Hidrokinetoterapie la bazin*

Kinetoterapie și kinetoprofilaxie-individuală

Electroterapie cu:         - curenți de joasă și medie frecvență

                                       - curenți de înaltă frecvență

                                       - terapie prin câmpuri magnetice de joasă frecvență

Terapie ocupationala

Unde scurte

Masaj

Termoterapie (împachetări cu parafină)

Aerosoloterapie

Psihoterapie

Logopedie

Terapie prin stimulare multisenzoriala tip Realitate Virtuala

Terapie robotica de reeducare membrelor inferioare (Reo-Ambulator)

Terapie cu microoscilatii profunde

 

*toate procedurile de hidrokinetoterapie se efectuează cu ape hidro-minerale acratoterme din izvoarele de la Băile 1 Mai , cu efecte terapeutice recunoscute, utilizate pentru cură externă.

© 2007-2018  Ing. Petre Cevei

Pentru a ne contacta:  Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Sectiile Clinice de Adulti - Baile Felix

 

Telefon:    0259-318108, 318109

                 0730301010, 0359-800635, 800636

Fax:          0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

PAGINI SUPLIMENTARE

Sectia Clinica de Copii - Baile 1 Mai

 

Telefon:    0259-318264, 0359-463288

Fax:          0259-318019

Mobil: 0731-009896

E-mail: drmonicafarcasan@yahoo.com