Scurt Istoric

Începând din anii 70, în țara noastră s-a dezvoltat o importantă rețea de secții de recuperare medicală, cu paturi și ambulatorii.

La începutul anului 1976,  a început construcția Spitalului de Recuperare Medicală Băile Felix, cu un număr de 150 de paturi, prin finanțare din Fondul de Stat, care urma să funcționeze sub îndrumarea directă a Institutului Național de Medicină Fizică, Balneologie și Recuperare Medicală din București.

Clădirea a fost inaugurată la 28 Octombrie 1988, devenind unitate cu personalitate juridică, activitatea medicală din această instituție având atribuții curative, profilactice și educative, de învățământ, formare și perfecționare profesională, îndrumarea metodologică a teritoriului, cercetare științifică.

În decursul anilor, structura spitalului a suferit mai multe modificări, cea mai importantă fiind în anul 1992, când în schema de organizare a unității au intrat și cele două secții de copii de la Băile Felix și Băile 1 Mai (ale fostului Sanatoriu de copii 1 Mai).

Odată cu modificările sistemului de finanțare a spitalului, prin înființarea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, s-a schimbat radical concepția de organizare a activității noastre.

 Finanțarea spitalului este oglindită în bună măsură de realizarea efectivă a indicatorilor activității medicale din secțiile medicale.

Din luna iulie 2000 unitatea a primit statut de spital clinic al Universității din Oradea.

Un alt moment important în viața spitalului l-a constituit înființarea unui ambulatoriu integrat propriu spitalului, această nouă structură a spitalului fiind inaugurată festiv de către ministrul sănătății de atunci, în data de 20 mai 2008.

Este de menționat faptul că în ultimii cinci ani, în urma eforturilor manageriale ale conducerii spitalului, a sprijinului financiar primit de la Ministerul Sănătății Publice, precum și din venituri proprii, s-a reușit  modernizarea și retehnologizarea spitalului (dovadă albumul de fotografii), făcându-se astfel un pas important în strădania noastră de a deveni un spital de tip occidental.

În prezent, spitalul (care de altfel este în subordinea directă a Ministerului Sănătății), dispune de un număr corespunzător de personal de specialitate, mai aproape de cerințele și normele europene, fapt care contribuie din plin la asigurarea calității actului medical.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate ai spitalului, o preocupare permanentă a constituit-o pregătirea profesională continuă a întregului personal, medical și nemedical.

Calitatea îngrijirilor medicale este preocuparea majoră a instituției noastre, angajată în implementarea reformei în sănătate.

Calitatea actului medical este o problemă de cultură medicală, care se învață și se poate practica doar în mediile în care profesioniștii împărtășesc valorile comune ale instituției lor. Acesta este climatul în care, cei ce alcătuim această instituție (de altfel unicat în țară prin formula organizatorică), ne desfășurăm activitatea.

Organizăm periodic manifestări științifice naționale care au devenit de acum o tradiție (Zilele Medicale Felix și activitățile naționale ale asociației ASPOR). Medicii, kinetoterapeuții și personalul medical mediu participă cu regularitate cu lucrări la congrese naționale și internaționale, reușind astfel să fie la curent cu ultimele noutăți în domeniul recuperării medicale.

În cadrul spitalului își desfășoară activitatea Catedra de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală a Facultății de Medicină și Farmacie din Oradea. În secțiile clinice de adulți și copii, se desfășoară și stagiile de pregătire ale studenților și medicilor rezidenți, au loc examene de licență, pentru obținerea specialității de recuperare medicală, concursuri pentru ocuparea de posturi didactice universitare.

La toate acestea se adaugă multitudinea de colaborări și parteneriate cu diferite instituții, organizații nonguvernamentale și asociații ale pacienților pentru a facilita accesul la servicii și integrarea optimă a pacienților în mediul fizic și social.

Pentru a ne contacta:

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

© 2007-2013  Ing. Petre Cevei

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

Telefon: 0259-318108, 318109

              0730301010, 0359-800635, 800636

Fax:       0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

Evoluția specialității de recuperare medicală a fost spectaculoasă în ultimele decenii. De la balneofizioterapia clasică de tip central – european, am fost martori ai unor prefaceri de substanță, prin delimitarea clară a principiilor medicinii fizice și reabilitării medicale moderne, în care pivotul îl reprezintă echipa multidisciplinară formată din medici specialiști, kinetoterapeuți, psihologi, terapeuți ocupaționali, asistente medicale și de fizioterapie.

Stațiunile balneare au devenit centre medicale curative, profilactice și de recuperare, cu acces pentru largi categorii populaționale, constituind o verigă importantă în programele de sănătate.

PAGINI SUPLIMENTARE