Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

© 2007-2013  Ing. Petre Cevei

INFORMAȚII DIVERSE

TOTAL CONSULTAȚII ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT 2011

LUNA

CONS. Initiala Spital

CONS cu Plată (Spital)

TOTAL Cons. Inițiale   Spital

CONS. control spital

TOTAL CONS. (initiale + control) SPITAL

Cons. Initiala CERES

Cons. Control CERES

TOTAL Cons. CERES

TOTAL CONS. inițiale AMB. INT.

TOTAL Cons. Initiala + Control AMB.INT.

IANUARIE

485

28

513

177

690

0

0

0

513

690

FEBRUARIE

324

20

344

0

344

290

380

670

634

1.014

MARTIE

516

24

540

0

540

543

537

1.080

1.083

1.620

APRILIE

332

27

359

0

359

525

0

525

884

884

MAI

563

28

591

13

604

539

0

539

1.130

1.143

IUNIE

589

59

648

7

655

807

0

807

1.455

1.462

IULIE

715

73

788

0

788

676

0

676

1.464

1.464

AUGUST

800

85

885

0

885

470

0

470

1.355

1.355

SEPTEMBRIE

543

32

575

0

575

852

248

1.100

1.427

1.675

OCTOMBRIE

440

28

468

0

468

886

58

944

1.354

1.412

NOIEMBRIE

374

26

400

0

400

612

0

612

1.012

1.012

DECEMBRIE

174

11

185

7

192

219

0

219

404

411

TOTAL / 2011

5.855

441

6.296

204

6.500

6.419

1.223

7.642

12.715

14.142