Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Acest site are ca scop să prezinte utilizatorului, în general, activitatea medicală și științifică desfășurată în Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, iar în particular, informarea atât a medicilor de familie, a specialiștilor, cât și a pacienților, mai vechi sau mai noi, în ceea ce privește condițiile de internare, tratament, cazare și masă din spital.

Un mic istoric, informații referitoare la conducerea spitalului, proiectele în derulare sau viitoare, achizițiile publice ce urmează a fi efectuate sau posturile ce urmează a fi scoase la concurs le veți găsi răsfoind paginile „Despre noi ...”.

Descrierea secțiilor atât medicale cât și a celor nemedicale se găsește în paginile „Secțiile spitalului ...”

Afecțiunile și modalitățile de tratament le veți găsi descrise în cele 2 pagini ”Patologie, tratament”

Pentru a ne contacta direct prin intermediul acestui site sau utilizând telefonul, faxul sau e-mailul vă recomandăm să accesați paginile „Contactați-ne ...”

Un rol important privind înțelegerea politicii manageriale promovată de conducerea spitalului îl joacă pagina de discuții din meniu, și anume pagina ”Forum”, unde vă rugăm să ne comunicați impresiile, sugestiile, și mai ales reclamațiile Dvs. Noi vă mulțumim, în acest sens, pentru sinceritatea cu care veți aborda problemele.

De asemenea, veți găsi diferite informații utile deschizând și celelalte pagini ale acestui site.

 

Vă mulțumim că ne-ați vizitat și vă invităm să reveniți cât mai des posibil.

 

Conducerea

Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

Comuna Sânmartin,

Stațiunea Băile Felix, 417500

Județul Bihor, Romania

Pentru a ne contacta:

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Telefon: 0259-318108, 318109

0730301010, 0359-800635, 800636

Fax: 0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

Sunteti vizitatorul nr.

CONDIȚII PENTRU PROGRAMARE LA TRATAMENT CU INTERNARE

Tratament cu internare pe secțiile de adulți din Băile Felix (programare)(broșură)(Adeverință salariat)

Tratament cu internare pe secția de copii din Băile 1 Mai — seriile din anul 2017 (convenție)

CONDIȚII PENTRU TRATAMENT ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT

Ambulatoriul integrat al spitalului conține două baze de tratament:

- în incinta spitalului, în Băile Felix

- în cadrul Hotelului CERES din Băile 1 Mai

 

Pentru a beneficia de tratament în regim ambulatoriu … detalii...

 

 

Pentru accesare tabele:

aprilie - decembrie 2010, aici

ianuarie - decembrie 2011, aici

ianuarie - decembrie 2012, aici

ianuarie - decembrie 2013, aici

ianuarie - decembrie 2014, aici

ianuarie - decembrie 2015, aici

ianuarie - decembrie 2016, aici

”Veniturile nete salariale lunare ale personalului din spital” – art. 1, alin.(1), OMS nr. 591 din 27.05.2010
ANUNȚURI IMPORTANTE

Chestionar satisfactie pacienti

Stimati pacienti, rugăm să aveti amabilitatea completării cu sinceritate a prezentului chestionar (deschide aici), apoi să-l transmiteti pe una dintre adresele noastre de email.

 

PROGRAM LABORATOARE

Laborator Analize Medicale

Luni—Vineri: 07.00 — 15.00

 

Laborator Imagistica Medicala

Radiografie si Ecografie

Luni: 11.00 — 17.00

Marti—Vineri: 07.00 — 13.00

PAGINI SUPLIMENTARE

Certificat de Acreditare 2013 - 2018

ANUNȚURI IMPORTANTE

Proiect BIHARMED (aici)

Proiect HURO 0802/082_AF — PROIECT FINALIZAT

Vizitati pagina cu Proiecte si Foto

CONSILIUL DE ETICA

Solicitarea spitalului adresata Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (aici)

Nominalizare de membri in Consiliul de Etica al Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix (detalii aici)

© 2007-2016 Ing. Petre Cevei

Sectia Clinica RMFB Copii Baile 1 Mai

Seriile de tratament pentru copii pe anul 2017 sunt prezentate în pagina speciala (clic aici)

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

CARE FAC TRATAMENT ÎN REGIM AMBULATORIU

 

In conformitate cu prevederile:

- H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinului M.S./C.N.A.S. nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015 ………………………

… mai multe informatii aici.

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la CARDUL NATIONAL DE SANATATE

 

În conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. 3808/17.04.2015, vă informăm că, în baza prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 și cele ale H.G. nr. 900/2012,

UTILIZAREA CARDULUI NAȚIONAL DE SĂNĂTATE VA FI OBLIGATORIE

ÎNCEPAND CU DATA DE 1 MAI 2015 !

… mai multe informatii aici.

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respective ale OMS nr. 1501/2016 privind implementarea mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, prezinta in atasament Anexa nr. 2 la OMS 1501/2016 — “Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal”

Anexa nr. 2.

Va rugam sa faceti clic pe butonul “Feed-Back Pacienti” si sa completati chestionarele puse la dispozitia Dumneavoastra de Ministerul Sanatatii. Raspunsurile Dvs. sunt foarte importante pentru noi. Multumim !

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL INREGISTRAT IN REGISTRUL DE EVIDENTA A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUB NR. 35454

Acte necesare pentru angajarea medicilor rezidenti (clic aici)

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

In conformitate cu art. 5 din Legea nr 544/2001, cu modificarile actuale, privind liberal acces la informatiile de interes public Spitalul Clinc de Recuperare Medicala Baile Felix are obligatia sa comunice …...……...

… mai multe informatii aici.

Servicii medicale decontate de CAS Bihor

Pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate cu CAS Bihor de catre Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix in conformitate cu prevederile Contractului-Cadru si a Hotararii Guvernului nr. 161/2016:

- servicii spitalicesti (aici)

- servicii medicale ambulator recuperare (aici)

- servicii medicale paraclinice (aici)

Anunt

 

In conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de MANAGER persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1073 din 30 decembrie 2016

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER

 

Documentatia de Concurs

Data postare anunt: 13.03.2017

Rezultate Verificare Dosar

Data postare anunt: 18.04.2017

Proiect de Management

Data postare anunt: 21.04.2017

Rezultat Sustinere Proiect

Data postare anunt: 27.04.2017

Mai multe detalii pot fi vizualizate (aici)

Lista cladirilor

detinute de spital

Lista cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix (clic aici).

Anunturi achizitii

 

“Achizitie Directa de Servicii de Reparare, Intretinere Permanenta, Depanare si Asistenta Tehnica de Specialitate pentru Ascensoare”

 

- anunt, caiet de sarcini, modele formulare, model contract

 

Vizitati pagina ”Achiziții publice” pentru mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 23.05.2017

Anunturi achizitii

 

“Achizitie Directa de Dezinfectant Solid (Grupa Principala Biocide nr. 2) pentru Dezinfectia Straturilor Hidrofile ”

 

- anunt, caiet de sarcini, formular de oferta

 

Pentru informatii detaliate vizitati pagina de ”Achiziții publice” (aici)

 

Data postare anunt: 27.05.2017

Anunturi achizitii

 

“Achizitie Directa de Servicii tip Medicina Muncii pentru Anul 2017 in spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix”

 

- anunt, caiet de sarcini, modele formulare, model contract

 

Vizitati pagina ”Achiziții publice” pentru mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 23.05.2017

Anunturi achizitii

 

“Achizitie Directa de Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare”

 

- anunt, caiet de sarcini, modele formulare, model contract

 

Vizitati pagina ”Achiziții publice” pentru mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 27.05.2017

Anunturi achizitii

 

“Achizitie Directa de Dezinfectant Concentrat (Grupa Principala Biocide nr. 2) Pentru Dezinfectia Mastilor de Aerosol”

 

- anunt, caiet de sarcini, formular de oferta

 

Vizitati pagina ”Achiziții publice” pentru mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 27.05.2017