Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix

Acest site are ca scop sa prezinte utilizatorului, în general, activitatea medicala si stiintifica desfasurata în Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, iar în particular, informarea atât a medicilor de familie, a specialistilor, cât si a pacientilor, mai vechi sau mai noi, în ceea ce priveste conditiile de internare, tratament, cazare si masa din spital.

Un mic istoric, informatii referitoare la conducerea spitalului, proiectele în derulare sau viitoare, achizitiile publice ce urmeaza a fi efectuate sau posturile ce urmeaza a fi scoase la concurs le veti gasi rasfoind paginile „Despre noi ...”.

Descrierea sectiilor atât medicale cât si a celor nemedicale se gaseste în paginile „Sectiile spitalului ...”

Afectiunile si modalitatile de tratament le veti gasi descrise în cele 2 pagini ”Patologie, tratament

Pentru a ne contacta direct prin intermediul acestui site sau utilizând telefonul, faxul sau e-mailul va recomandam sa accesati paginile „Contactati-ne ...”

Un rol important privind întelegerea politicii manageriale promovata de conducerea spitalului îl joaca pagina de discutii din meniu, si anume pagina ”Forum”, unde va rugam sa ne comunicati impresiile, sugestiile, si mai ales reclamatiile Dvs. Noi va multumim, în acest sens, pentru sinceritatea cu care veti aborda problemele.

De asemenea, veti gasi diferite informatii utile deschizând si celelalte pagini ale acestui site.

 

Va multumim ca ne-ati vizitat si va invitam sa reveniti cât mai des posibil.

 

Conducerea

Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix

Primum nil nocere. Salus aegroti suprema lex.

Comuna Sânmartin,

Statiunea Baile Felix, 417500

Judetul Bihor, Romania

Pentru a ne contacta:

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicala

Telefon:    0259-318108, 318109

                 0730301010, 0359-800635, 800636

Fax:          0259-318135

E-mail: spitalfelix@rdsor.ro, spital_felix@yahoo.com

Sunteti vizitatorul nr.

CONDITII PENTRU PROGRAMARE LA TRATAMENT CU INTERNARE

Tratament cu internare pe sectiile de adulti din Baile Felix (programare)(brosura)(Adeverința salariat)

Tratament cu internare pe sectia de copii din Baile 1 Mai — seriile din anul 2017 (conventie)

CONDITII PENTRU TRATAMENT ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT

Ambulatoriul integrat al spitalului contine doua baze de tratament:

- în incinta spitalului, în Baile Felix

- în cadrul Hotelului CERES din Baile 1 Mai

 

Pentru a beneficia de tratament în regim ambulatoriu … detalii...

 

 

Pentru accesare tabele:

aprilie - decembrie 2010, aici

ianuarie - decembrie 2011, aici

ianuarie - decembrie 2012, aici

ianuarie - decembrie 2013, aici

ianuarie - decembrie 2014, aici

ianuarie - decembrie 2015, aici

ianuarie - decembrie 2016, aici

ianuarie - iunie 2017, aici

”Veniturile nete salariale lunare ale personalului din spital” – art. 1, alin.(1), OMS nr. 591 din 27.05.2010
ANUNTURI IMPORTANTE

Chestionar satisfactie pacienti

  Stimati pacienti, va rugam sa aveti amabilitatea completarii cu sinceritate a prezentului chestionar (deschide aici), apoi sa-l transmiteti pe una dintre adresele noastre de email.

 

PROGRAM LABORATOARE

Laborator Analize Medicale

Luni—Vineri: 07.00 — 15.00

 

Laborator Imagistica Medicala

Radiografie si Ecografie

Luni:                11.00 — 17.00

Marti—Vineri: 07.00 — 13.00

PAGINI SUPLIMENTARE

Certificat de Acreditare 2013 - 2018

ANUNTURI IMPORTANTE

Proiect BIHARMED (aici)

Proiect  HURO 0802/082_AF — PROIECT FINALIZAT

Vizitati pagina cu Proiecte si Foto

CONSILIUL DE ETICA

  Solicitarea spitalului adresata Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (aici)

  Nominalizare de membri in Consiliul de Etica al Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix (detalii  aici)

© 2007-2016  Ing. Petre Cevei

Sectia Clinica RMFB Copii Baile 1 Mai

  Seriile de tratament pentru copii pe anul 2017 sunt prezentate în pagina speciala (clic aici)

ÎN ATENTIA PACIENTILOR

CARE FAC TRATAMENT ÎN REGIM AMBULATORIU

 

In conformitate cu prevederile:

- H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, cu modificarile și completarile ulterioare

- Ordinului M.S./C.N.A.S. nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotarârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015  ………………………

… mai multe informatii aici.

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la CARDUL NATIONAL DE SANATATE

 

În conformitate cu adresa Ministerului Sanatații nr. 3808/17.04.2015, va informam ca, în baza prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului Cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 și cele ale H.G. nr. 900/2012,

UTILIZAREA CARDULUI NAȚIONAL DE SANATATE VA FI OBLIGATORIE

ÎNCEPAND CU DATA DE 1 MAI 2015 !

… mai multe informatii aici.

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si  completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respective ale OMS nr. 1501/2016 privind implementarea mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, prezinta in atasament  Anexa nr. 2 la OMS 1501/2016 — “Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal”

Anexa nr. 2.

  Va rugam sa faceti clic pe butonul “Feed-Back Pacienti” si sa completati chestionarele puse la dispozitia Dumneavoastra de Ministerul Sanatatii. Raspunsurile Dvs. sunt foarte importante pentru noi. Multumim !

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL INREGISTRAT IN REGISTRUL DE EVIDENTA A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUB NR. 35454

Acte necesare pentru angajarea medicilor rezidenti (clic aici)

ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR

Referitor la LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

In conformitate cu art. 5 din Legea nr 544/2001, cu modificarile actuale, privind liberal acces la informatiile de interes public Spitalul Clinc de Recuperare Medicala Baile Felix are obligatia sa comunice …...……...

… mai multe informatii aici.

Servicii medicale decontate de CAS Bihor

  Pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate cu CAS Bihor de catre Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix in conformitate cu prevederile Contractului-Cadru si a Hotararii Guvernului nr. 161/2016:

- servicii spitalicesti (aici)

- servicii medicale ambulator recuperare (aici)

- servicii medicale paraclinice (aici)

Lista cladirilor

detinute de spital

Lista cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix (clic aici).

 

Anunt

Concurs pentru

ocuparea unor posturi vacante

Examen de promovare

in grad si treapta profesionala

 

Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, organizeaza incepand cu data de 14.12.2017, ora 09.00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, iar in data de 04.12.2017, orele 09.00, examen de promovare in grad si treapta profesionala a salariatilor unitatii.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional (postare in 04.12.2017)

 

Rezultate selectie dosare la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din data de 14.12.2017 (postari in 23.11.2017 si 04.12.2017)

 

Anunturi — 16.11.2017

           - posturi scoase la concurs

           - conditii generale/specifice necesare

           - acte necesare pentru inscrierea la concurs

           - calendar de desfasurare a concursului

           - tematica de concurs

           - bibliografie

 

Pentru detalii vizitati pagina ”Concursuri—examene”, mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 16.11.2017

Anunturi achizitii

 

Achizitie Directa de Servicii de Rectificare a Sistemului de Management al Calitatii Implementat conform ISO 9001:2015

 

- anunt invitatie de participare, caiet de sarcini, model de contract

 

Vizitati pagina ”Achiziții publice”  pentru mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 17.11.2017

 

Anunt

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

in Comitetul Director

 

In conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice,

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALA BAILE FELIX

 

organizeaza in data de 21.12.2017, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante

Director financiar contabil

Director medical

 

Anunturi — 27.11.2017

           - conditii generale/specifice necesare

           - acte necesare pentru inscrierea la concurs

           - probele de concurs

           - calendar de desfasurare a concursului

           - temele pentru proiecte

           - bibliografie

 

Pentru detalii vizitati pagina ”Concursuri—examene”, mai multe informatii (aici)

 

Data postare anunt: 27.11.2017

Anunturi achizitii

 

Achizitie Directa privind Furnizarea, Instalarea si Punerea in Functiune <<Defibrilator Portabil Bifazic>>

 – 2 buc conform Anunt publicitar SEAP nr. 141577

 

- anunt invitatie de participare, caiet de sarcini, proiect de contract

 

Vizitati pagina ”Achiziții publice”  pentru mai multe informatii (aici)

Data postare anunt: 27.11.2017